International management

BeU verzorgt productiewerkzaamheden voor een artiest.
Welke taken wij uit handen nemen hangt geheel af van de wensen die een artiest heeft.
Buitenlandse artiesten geven wij graag een gepaste introductie middels ons platform. Met een bereik van 25 miljoen Nederlandse volgers op Instagram is het mogelijk om een buitenlandse naam ook bekend te maken bij het Nederlandse publiek.

Naar wens verzorgen wij daarnaast ook andere zaken denkt u bijvoorbeeld aan;

  • Het coördineren van boekingen, alles wat daarbij hoort zoals het checken van aanvragen voor optredens en het bevestigingen of afwijzen ervan. Bijvoorbeeld wat het bedrag is dat betaald moet worden, welke voorwaarden er zijn en het nakomen van andere verplichtingen die staan vermeld in het artiestencontract, technische- en hospitality Rider en het beheren van de artiesten agenda.
  • Maar ook de vormgeving van het tourschema, het boeken van overnachtingen of vluchten voor optredens in Nederland. Afspraken maken met platenlabels, Publishers en boekingsagenten.
  • Samenwerkingen met Nederlandse artiesten. Het vastleggen van alle afspraken of bijvoorbeeld de auteursrechten voor zelfgeschreven nummers. Het coördineren van de merchandise en public relations.

Wij vinden het erg belangrijk dat al deze stappen passen in het traject dat een artiest aan het afleggen is.
Naast het uithanden nemen van taken bieden wij ook begeleiding in het stellen van doelen en zullen wij feedback geven op artistiek vlak.  

BeU provides production work for an artist.
Which tasks we take over depends entirely on the wishes of an artist.
We are happy to give foreign artists an appropriate introduction through our platform. With a reach of 25 million Dutch followers on Instagram, it is possible to make a foreign name known to the Dutch public.

If desired, we also take care of other matters, for example;

  • Coordinating bookings, everything that goes with it such as checking requests for performances and confirming or rejecting them. For example, what the amount is that must be paid, what conditions there are and the fulfillment of other obligations stated in the artist contract, technical and hospitality Rider and managing the artist agenda.
  • But also the design of the tour schedule, booking overnight stays or flights for performances in the Netherlands. Make appointments with record labels, publishers and booking agents.
  • Collaborations with Dutch artists. Recording all agreements or, for example, the copyrights for self-written songs. Coordinating merchandise and public relations.
  • We think it is very important that all these steps fit into the journey that an artist is taking.

 

In addition to taking care of tasks, we also offer guidance in setting goals and we will provide feedback on an artistic level.