BeU

BeU is opgericht in 2017 door Sheida van der Putten en Patricia van der Putten.

In begin 2022 is Sheida van der Putten (CEO) alleen doorgestart met haar mastermind group in een kantoor gevestigd te Heesch. (Afslag Oss)

BeU verzorgt productiewerkzaamheden voor een artiest of influencer. En welke taken wij uit handen nemen hangt geheel af van de wensen die een artiest of influencer heeft. 

Het grote bereik van influencers (en artiesten) biedt ruimte om op verschillende wijze een platform te bieden aan bedrijven maar ook aan collega artiesten en/of influencers. 

BeU is simpelweg begonnen met de intentie om jongeren te begeleiden en naschoolse activiteiten te bieden die met name in de kern terugleiden naar de maatschappelijke verwachtingen. BeU is richt zich logischerwijs op het concept ‘wees jezelf’.

Omdat jongeren veelal beïnvloed worden door muziek en sociaal media lag daar een duidelijke interesse om beweegredenen van artiesten en influencers te onderzoeken, om zo een betere ondersteuning te kunnen bieden aan de jeugd.  

Een jongerencentrum en een maandelijkse jeugddisco bracht artiesten en de jeugd samen.

Echter bleek dat artiesten en influencers behoefte hadden aan coaching en begeleiding, zo groeide het bedrijf uit tot een professioneel management en marketing bureau. 

BeU was founded in 2017 by Sheida van der Putten and Patricia van der Putten.

At the beginning of 2022, Sheida van der Putten (CEO) started alone with her mastermind group in an office, located in Heesch. (Exit Oss)

BeU provides production work for an artist or influencer. And which ones we take off your hands depends entirely on the wishes of an artist or influencer.

The large reach of influencers offers space to offer a platform in different ways to companies, but also to fellow artists and/or influencers.

BeU started with the intention to guide young people and to offer after-school activities that mainly lead back to social expectations. BeU logically focuses on the concept of ‘be yourself’.

Because young people are influenced by music and social media, there was a clear interest in investigating motivations. In order to offer a better development to the youth.

A youth center and a youth disco brought artists and youth together.

However, it turned out that artists and influencers needed coaching and guidance, so the company grew into a professional management and marketing agency.

samenwerkingen

@jantjeontiktok

Jantjeontiktok is een getalenteerde editor. Hij is gepassioneerd en heeft al vele samenwerkingen met internationale artiesten op zijn naam. Sinds begin 2023 is hij ook actief op Instagram en TikTok en gaan zijn kleurrijke music video’s viraal. Wil jij een line up video voor jouw event of jouw talenten in de bijzondere edits van Jantje terugzien? Neem dan contact met ons op en vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.