Disclaimer & cookies

Met de uiterste zorg is deze disclaimer samengesteld. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met deze disclaimer en met het privacy beleid van BeU. Ook begrijpt u wat uw en mijn rechten zijn bij het gebruik maken van deze website en de daaraan gekoppelde bestanden en externe links.

Intellectuele eigendom
Alle teksten en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder schriftelijke toestemming mogen de teksten, foto’s en bestanden op geen enkele wijze (privé als commercieel) door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevens of op welke andere wijze dan ook gebruikt worden.

Onder de afbeeldingen gelden ook alle illustraties en foto’s die gepubliceerd zijn onder de namen Vinesdutch, Duna Fokwimi en iwds. Deze namen vallen onder dezelfde voorwaarden als van BeU.

Echter maakt BeU ook gebruik van foto’s die door derden zijn gemaakt.
Daarvoor zijn onderlinge afspraken gemaakt en worden deze foto’s met een licentie gebruikt. Mocht u echter van mening zijn dat een afbeelding of illustratie uw eigendom is, laat mij dit dan weten. Dan zal uw naamsvermelding erbij worden gezet of de betreffende afbeelding of illustratie wordt verwijderd.
Externe (gelinkte) websites en bestanden
BeU voegt ter verduidelijking van een artikel, pagina of informatiepagina een externe link weer. Dit kan een link zijn naar een digitaal bestand of naar een externe website.
 
BeU doet verder geen analyse of onderzoek naar de gelinkte informatie op deze betreffende website. Daardoor is BeU op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werking van de externe websites, de correctheid van de informatie op deze website of door eventuele risico’s of schade dat voortvloeit uit het gebruik van deze externe websites.

De doorverwijzing is uitsluitend bedoeld voor het gemak voor u als gebruiker ter ondersteuning van het betreffende artikel of pagina op de website van BeU. Daardoor mag BeU op ieder gewenst moment deze doorverwijzing verwijderen of aanpassen.
Geen aansprakelijkheid
Met de uiterste zorg is deze website van BeU samengesteld. Het doel van deze website is om deze website zo actueel mogelijk te houden met de laatste ontwikkelingen op het betreffende gebied. Echter kan er niet de garantie worden geven dat de aangeboden informatie volledig of juist is. Hierdoor kunt u BeU op geen enkele manier aansprakelijk voor stellen.

BeU is ook niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid van deze website ter gevolg van een (tijdelijke) storing of van welke aard dan ook. Het gebruik van de website is daarbij dan ook volledig op eigen risico.
 
Daarbij wil BeU nadrukkelijk vermelden dat sommige informatie afkomstig zijn van externe bronnen. Daardoor zal BeU op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende of bijzondere schade, alsmede voor schade die op welke manier dan ook voortvloeit of samenhangt tot het gebruik van deze website. Ongeacht of u wel of niet vooraf op de hoogte was van dergelijke schade.

Wijzigen van de disclaimer
Deze disclaimer kan op elk gewenst moment worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze disclaimer voor het gebruik van deze website.
 
Januari 2020