Vinesdutch is een DJ, geboren en opgegroeid in Afrika en is op zijn zestiende naar Nederland gekomen.
Zijn – 1+ miljoen volgers – kennen hem van zijn grappige foto’s en video’s die hij dagelijks maakt en plaatst op zijn Instagram account. Mensen laten lachen is dan ook duidelijk zijn prioriteit.
Zijn volharding mag een voorbeeld zijn voor vele. Taalbarrière heeft hem niet weerhouden om zijn scholing hier voort te zetten en zijn diploma’s te behalen. Door zijn levenslessen liggen dankbaarheid en waardering duidelijk aan de oppervlakte van zijn karakter. Deze positieve mind set wil hij graag aan andere meegeven en daarom zijn veel van zijn projecten in het belang van de jeugd. Een introverte DJ die ieder mens verblijd met zijn aanwezigheid, vanwege zijn oprechtheid en zijn hart van goud.
Als hij draait is er geen ontkomen aan zijn positieve energie die je duidelijk terug hoort en voelt in zijn muziek. De bekende DJ mixt vooral Urban, Electric en afro- en techno beats. Door zijn creativiteit ontbreekt het nooit aan entertainment en promotie.

Of u nu Vinesdutch wil boeken voor uw festival, bruiloft, school- of bedrijfsfeest, club of ieder ander evenement; Met Vinesdutch gaat elk feestje 100% viraal!

Vinesdutch is a DJ, born and raised in Africa and came to the Netherlands at the age of sixteen.
His – 1.2+ million followers – know him from his funny photos and videos that he takes every day and posts on his Instagram account. Making people laugh is clearly his priority.
His persistence may be an example to many. Language barrier has not stopped him from continuing his education here and obtaining his diplomas. Thanks to his life lessons, gratitude and appreciation are clearly on the surface of his character. He would like to pass this positive mindset on to others and that is why many of his projects are in the interest of the youth. An introverted DJ who delights every person with his presence, because of his sincerity and his heart of gold.
When he plays there is no escaping his positive energy that you can clearly hear and feel in his music. The well-known DJ mainly mixes Urban, Electric and afro- en techno beats. Due to his creativity, entertainment and promotion are never lacking.

Whether you want to book Vinesdutch for your festival, wedding, school or company party, club or any other event; Every party goes 100% viral with Vinesdutch!

PRESS KIT
BOOK VINESDUTCH ACCOUNT PROMOTIONS